SOU 2001:91 Arbetstiden - 9138215608 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:91 Arbetstiden
– lag eller avtal
   
 
Titel:SOU 2001:91 Arbetstiden – lag eller avtal
Anmärkning:Skrift nr 1, delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2003:54. Övriga delbetänkanden SOU 2002:6, SOU 2002:12, SOU 2002:22, SOU 2002:49 och SOU 2002:58.
Utgivningsår:2001
Omfång:40 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215608
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler (
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:91
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 87 SEK exkl. moms

 

I detta delbetänkande från Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler (Knas) belyses frågan om huruvida arbetstidens längd bäst hanteras av staten i lag eller av arbetsmarknadens parter i avtal. Svaret blir både-och. Här konstateras att de motiv som bar fram lagstiftningen under 1900-talet inte längre gör sig gällande med samma kraft. Samtidigt handlar statens intresse för arbetstiden inte bara om hur produktionen av varor och tjänster skall organiseras och hur en arbetstidsförkortning skall finansieras. Arbetstiden är också en del av jämställdhetspolitiken och har betydelse för människors hälsa. Här ligger ett dilemma för lagstiftaren.
 
  © 2017 Jure AB