Prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 - 201617046 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4
   
 
Titel:Prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4
Utgivningsår:2016
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617046
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:46
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller ett förslag till ändring i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att det i skollagen införs ett bemyndigande för regeringen att besluta om en försöksverksamhet med betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.
 
  © 2017 Jure AB