Ds 2016:39 En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater - 9789138245286 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:39 En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater
   
 
Titel:Ds 2016:39 En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater
Utgivningsår:2016
Omfång:43 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245286
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:39
Ämnesord:Processrätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås att möjligheterna att utesluta en advokat ur Sveriges advokatsamfund utvidgas.

Enligt den nuvarande ordningen kan uteslutning ske i huvudsak för vissa handlingar som har begåtts inom ramen för advokatverksamheten. Uteslutning bör enligt förslaget kunna ske också när en advokat utanför verksamheten har visat sig uppenbart olämplig att vara advokat genom att begå brott. Syftet med förslaget är att bättre säkerställa att advokater uppfyller lagens krav på lämplighet och att enskilda kan få rättslig hjälp som uppfyller högt ställda professionella och etiska krav.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB