Ds 2016:41 Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna - 9789138245330 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:41 Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna
   
 
Titel:Ds 2016:41 Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna
Utgivningsår:2016
Omfång:121 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245330
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:41
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 206 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp inom Socialdepartementet med uppgift att lämna förslag till ett lagstadgat ansvar för landstingen att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna.

Med en försäkringsmedicinsk utredning avses en medicinsk undersökning av en försäkrad person som ska kunna utgöra ett underlag för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga i samband med beslut om rätten till ersättning eller förmåner enligt socialförsäkringsbalken.
 
  © 2017 Jure AB