Ds 2016:38 Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser - 9789138245279 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:38 Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser
   
 
Titel:Ds 2016:38 Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser
Utgivningsår:2016
Omfång:98 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245279
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:38
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 206 SEK exkl. moms

 

Promemorian behandlar både folkrättsliga, grundlagsrättsliga och förvaltningsrättsliga regler med anknytning till internationella överenskommelsers ingående och upphörande. Denna version ersätter Ds 2007:25.
 
  © 2017 Jure AB