Prop. 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier - 201617055 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier
   
 
Titel:Prop. 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier
Utgivningsår:2016
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617055
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:55
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det i strålskyddslagen (1988:220) ska föras in ett förbud mot att yrkesmässigt låta någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. Tillsynsmyndigheten ska också ges möjlighet att genomföra s.k. kontrollköp i syfte att kontrollera att förbudet följs. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.
 
  © 2017 Jure AB