Ds 2016:47 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension - 9789138245538 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:47 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension
   
 
Titel:Ds 2016:47 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension
Utgivningsår:2016
Omfång:49 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245538
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:47
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Det föreslås att tid med förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning ska jämställas med tid med förvärvsarbete. Det föreslås också att dagar med förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning ska tillgodoräknas vid prövning av om en sökande som frånkänts ersättning har arbetat 80 dagar och därmed på nytt ska kunna beviljas ersättning. Det föreslås vidare att förtroendeuppdrag inte ska anses utgöra lämpligt arbete vid tillämpning av bestämmelserna om varning och avstängning.

Det föreslås att om en sökande får allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete ska dagpenningen minskas med pensionen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås kunna meddela föreskrifter om hur pensionen ska omräknas till dagsbelopp.

Vidare föreslås det att det ska framgå tydligt av lag att rätten till inkomstrelaterad ersättning förutsätter medlemskap i en arbetslöshetskassa under minst tolv sammanhängande månader.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås kunna meddela föreskrifter om avbrott i medlemskapet som arbetslöshetskassan ska bortse från vid prövning av medlemsvillkoret.

Det föreslås även att rätten att bli medlem i en arbetslöshetskassa ska gälla till och med dagen före den dag då medlemskapet upphör utan uppsägning.

Slutligen föreslås att det ska vara möjligt för en arbetslöshetskassas styrelse att delegera vissa beslut om bibehållet medlemskap till kassaföreståndaren.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 april 2018.
 
  © 2017 Jure AB