Ds 2016:46 En ny organisation för etikprövning av forskning - 9789138245491 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:46 En ny organisation för etikprövning av forskning
   
 
Titel:Ds 2016:46 En ny organisation för etikprövning av forskning
Utgivningsår:2016
Omfång:136 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245491
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:46
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 206 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas frågan om hur etikprövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska organiseras.

Det konstateras att den organisationsform bör väljas som tar vara på de fördelar en regional organisation ger, men som samtidigt genom central samordning och ärendefördelning ger förutsättningar för ökad effektivitet och enhetlig tillämpning av regelverket. Tre alternativa organisationsformer har övervägts: central samordning mellan dagens sex självständiga regionala etikprövningsnämnder, en sammanhållen självständig myndighet med regional organisation samt självständiga beslutsorgan inom en värdmyndighet.

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB