Prop. 2016/17:88 Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler - 201617088 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:88 Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler
   
 
Titel:Prop. 2016/17:88 Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler
Utgivningsår:2017
Omfång:116 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617088
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:88
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I denna proposition ges förslag till ändringar i lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler för att genomföra detta direktiv i svensk rätt.

2015 antog Europeiska kommissionen direktiv vad gäller förfarandena för kontroll av likvärdiga kvalitets- och säkerhetsnormer för importerade vävnader och celler. För att genomföra detta direktiv i svensk rätt ges i denna proposition förslag till ändringar i lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler.

De föreslagna ändringarna innebär bland annat att begreppet vävnadsinrättningar ändras så att en vävnadsinrättning kan vara en inrättning som enbart importerar utan att därutöver kontrollera, bearbeta, konservera, förvara eller distribuera vävnader och celler.
 
  © 2017 Jure AB