Ds 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut - 9789138245750 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut
   
 
Titel:Ds 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut
Utgivningsår:2017
Omfång:40 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245750
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:4
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Försäkringskassan har de senaste åren förstärkt sin försäkringshandläggning. Syftet har varit att rätt person ska få rätt ersättning och rätt stöd för att komma tillvaka i arbete. Samtidigt har det blivit tydligt att regelverket inte i alla situationer ger individerna den trygghet som är syftet med sjukförsäkringen. Till exempel när konsekvenser av en förändrad handläggning lett till att sjukskrivna har fått sin ersättning indragen på ett sätt som ur individens perspektiv kan te sig som retroaktivt. Detta har skapat oro och osäkerhet. En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har därför fått i uppdrag att se över konsekvenserna av denna förändring och lämnar i promemorian förslag för att förbättra tryggheten i sjukförsäkringen. Sjukskrivna ska inte nekas sjukpenning utan förvarning. Innan slutligt beslut fattas ska individen också få möjlighet att komplettera Försäkringskassans beslutsunderlag och sjukpenning ska kunna betalas ut till dess att det slutliga beslutet har meddelats den det gäller.

Förslaget skickas nu ut på remiss.
 
  © 2017 Jure AB