Ds 2017:2 Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar - 9789138245729 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2017:2 Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar
   
 
Titel:Ds 2017:2 Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar
Utgivningsår:2017
Omfång:54 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245729
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:2
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har haft till uppdrag att utarbeta förslag om en differentiering av underhållsstödets belopp samt en höjning av det grundavdrag som bidragsskyldiga föräldrar får förbehålla sig för egna levnadskostnader inom underhållsstödet.

I promemorian ingår även ett förslag om hur barns inkomster ska påverka underhållsstödsbeloppets storlek. Förslaget baseras på en återrapportering av ett uppdrag om förenklingsförslag inom socialförsäkringen som Försäkringskassan lämnat till regeringen.
 
  © 2017 Jure AB