Ds 2017:7 Kommunikation för vår gemensamma säkerhet - 9789138245781 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2017:7 Kommunikation för vår gemensamma säkerhet
   
 
Titel:Ds 2017:7 Kommunikation för vår gemensamma säkerhet
Utgivningsår:2017
Omfång:257 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245781
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:7
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Utredningen konstaterar att det nuvarande samhällsnätet för Rakelsystemet avser främst talkommunikation och har alltför begränsad kapacitet för mobil dataöverföring. Rakel behöver därför kompletteras och på sikt helt ersättas med ett modernare system som kan hantera även realtidsöverföring av data och rörliga bilder. Samhällsutveckling och förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar ökar kraven på att utveckla en lämplig mobil och säker lösning.

Utredningen kan på mer övergripande nivå konstatera att:

- en säker och tillgänglig mobil kommunikationslösning förutsätter betydande statlig kontroll och rådighet,
- en robust, dedikerad samhällslösning med avsatt spektrum ger basal kapacitet för aktörernas datakommunikation, på sikt även för talkommunikation,
- ett utökat samhällsnät kan ge ökade förutsättningar att nå regeringens bredbandsmål i glesbygd,
- kompletterande samverkan med kommersiella operatörer kan ge ökad redundans, täckning och kapacitet,
- ett utökat samhällsnät innebär initialt mer omfattande kostnader än kommersiella alternativ, men ger långsiktig samhällsnytta,
- en lösning kan utvecklas etappvis med löpande värdering och successiva beslut. Det ger möjligheter att balansera kraven på samhällskontroll, funktionalitet och ekonomi.
 
  © 2017 Jure AB