Prop. 2016/17:139 Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater - 201617139 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:139 Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater
   
 
Titel:Prop. 2016/17:139 Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater
Utgivningsår:2017
Omfång:265 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617139
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:139
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Den ökade rörligheten över gränserna och behovet av skydd mot terroristattentat och annan grov brottslighet ställer allt större krav på samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter i olika stater. Regeringen föreslår därför att det internationella polissamarbetet utökas genom att bestämmelserna om operativt polissamarbete i två EU-beslut, Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet, genomförs i svensk rätt.

Den svenska polisen ska få samarbeta med utländska myndigheter enligt Prümrådsbeslutet genom att ta emot dels bistånd inom ramen för gemensamma insatser, dels bistånd vid större evenemang, katastrofer och allvarliga olyckor. Vidare ska polisen få samarbeta med utländska myndigheter enligt Atlasrådsbeslutet genom att ta emot bistånd från utländska särskilda insatsgrupper. Både vid gemensamma insatser enligt Prümrådsbeslutet och vid operationer med särskilda insatsgrupper enligt Atlasrådsbeslutet ska utländska tjänstemän kunna få polisiära befogenheter i Sverige.

Förslagen innebär omfattande ändringar i lagen om internationellt polisiärt samarbete. Regeringen föreslår därför en ny lag för det internationella polisiära samarbetet.

Regeringen föreslår även lagändringar med anledning av Europolförordningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB