Prop. 2016/17:150 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen - 201617150 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:150 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen
   
 
Titel:Prop. 2016/17:150 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen
Utgivningsår:2017
Omfång:51 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617150
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:150
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen ändringar i utlänningslagen (2005:716) med anledning av den omarbetade Dublinförordningen.

Regeringen föreslår bland annat att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och klaganden yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB