Ds 2017:8 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - 9789138245804 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2017:8 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop
– Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen
   
 
Titel:Ds 2017:8 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen
Utgivningsår:2017
Omfång:35 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245804
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag och bedömningar om den framtida inriktningen och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen. Utgångspunkt för förslag och bedömningar är att minska skillnader i tillgång till kultur i hela landet samtidigt som utrymme ges för regionala prioriteringar.
 
  © 2017 Jure AB