SOU 2017:26 Delningsekonomi på användarnas villkor - 9789138245866 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:26 Delningsekonomi på användarnas villkor
   
 
Titel:SOU 2017:26 Delningsekonomi på användarnas villkor
Utgivningsår:2017
Omfång:343 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245866
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om användarna i delningsekonomin
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:26
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Förslag för en delningsekonomi på användarnas villkor! Utredningen föreslår att Konsumentverket får i uppdrag att, i samråd med t.ex. Skatteverket, sektorsmyndigheter och försäkringsbranschen, inom ramen för Hallå konsument och Konsument Europa informera om vad delningsekonomi innebär, risker och möjligheter med delningsekonomiska transaktioner samt att ge individuell vägledning till användare i samband med sådana transaktioner. Det finns också skäl att rikta information till företag som driver delningsekonomiska plattformar om lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Sådan information bör förmedlas via Konsumentverkets egen webbplats.

Utredningen har konstaterat att delningsekonomin ännu är i ett tidigt skede i Sverige och att erfarenheterna i befolkningen är starkt begränsade. Mot den bakgrunden föreslås att Konsumentverket i samarbete med Konkurrensverket, och i samråd med andra berörda myndigheter, får i uppdrag att under en treårsperiod följa hur delningsekonomin utvecklas i ett användarperspektiv, överväga insatser som kan förtydliga användarnas ställning i delningsekonomin samt rapportera resultaten till regeringen.
 
  © 2017 Jure AB