Prop. 2016/17:169 Explosiva varor - 201617169 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:169 Explosiva varor
– Tullverkets befogenheter vid inre gräns
   
 
Titel:Prop. 2016/17:169 Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns
Utgivningsår:2017
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617169
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:169
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att Tullverket ges befogenheter att kontrollera införsel av explosiva varor från ett annat EU-land. Straffbestämmelser och bestämmelser om befogenhet för Tullverket att inleda förundersökning och tillgripa straffprocessuella tvångsmedel i lagen om straff för smuggling blir tillämpliga på sådan införsel. Tullverket ska också ges möjlighet att vägra lämna ut och att förverka explosiva varor enligt lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2017.
 
  © 2017 Jure AB