Prop. 2016/17:172 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd - 201617172 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:172 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd
   
 
Titel:Prop. 2016/17:172 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd
Utgivningsår:2017
Omfång:70 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617172
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:172
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår åtgärder som syftar till att behålla ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd är huvudregel.

Förslagen innebär följande:

- Personer som ansöker om ett fortsatt uppehållstillstånd innan det tidigare tillståndet löper ut ska inte omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) på nytt.
- Personer som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande ska endast omfattas av lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. om de inte är folkbokförda här i landet.
- Socialförsäkringsbalken, studiestödslagen och lagen om studiestartsstöd ändras så att bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner samt studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd ska kunna betalas ut även om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har upphört att gälla. Det gäller om en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd lämnas in innan tillståndet löper ut.
- EU-medborgare ska endast omfattas av LMA om det finns synnerliga skäl.
- Ett beslut om överföring enligt Dublinförordingen ska anses som ett beslut om avvisning eller utvisning vid tillämpning av LMA.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.
 
  © 2017 Jure AB