Regeringens skrivelse 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring - 201617176 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring
Utgivningsår:2017
Omfång:139 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617176
Serie:Propositioner nr. 2016/17:176
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisas regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rapporten Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring? (RiR 2016:32).

Riksrevisionen har sett ett behov av att granska hur systemet för arbetskraftsinvandring tagits i bruk i och med reformen 2008 och om reformens syften uppfylls i tillfredställande grad. Riksrevisionens samlade slutsats är att det bör vara möjligt både att minska tiden för handläggning av arbetstillstånd och att förbättra kontrollen av villkoren. Regeringen delar Riksrevisionens övergripande bedömning.
 
  © 2017 Jure AB