Fastighetsbildning och fastighetsbestämning av Ekbäck Peter - 9789185783687 - Jure bokhandel

 

 
 
Fastighetsbildning och fastighetsbestämning
– Om fastighetsbildningslagen m.m
   
 
Författare:Ekbäck Peter
Titel:Fastighetsbildning och fastighetsbestämning – Om fastighetsbildningslagen m.m
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:278 sid.
Förlag:KTH
ISBN:9789185783687
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Frågor om fastighetsbildning och fastighetsbestämning regleras i fastighetsbildningslagen. Lagstiftningen om fastigheter är av central betydelse inom fastighetsrätten. På ett samhälleligt plan kan markens indelning i fastigheter sägas lägga grunden för äganderätt till mark fysisk planering, stora delar av samhällets infrastruktur samt enskilda rättighetsupplåtelser i den fasta egendomen.

I boken ges en grundlig redovisning av fastighetsbildningslagen rättsliga innehåll. Lagreglerna illustreras med aktuell rättspraxis. Därutöver behandlas vissa principiella frågeställningar rörande utformning av fastighetssystem och rättsliga strukturer. Vid sidan av fastighetsbildningslagen redogörs det även för äldre former av privat jorddelning samt de rättsmedel som lagen om äganderättsutredning och legalisering tillhandahåller.

Boken är i första hand avsedd att användas som lärobok vid utbildning av lantmätare, samhällsbyggare, mark- och fastighetsjurister och andra som i sin framtida yrkesverksamhet kommer i kontakt med frågor om fastighetsbildning och fastighetsbestämning.
 
  © 2017 Jure AB