Prop. 2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare - 201617182 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare
   
 
Titel:Prop. 2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare
Utgivningsår:2017
Omfång:44 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617182
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:182
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen en ändring i kameraövervakningslagen (2013:460) som innebär att kameraövervakning som sker från drönare inte ska omfattas av lagen, om övervakningen bedrivs av någon annan än en myndighet.

Enskildas personliga integritet kommer i stället att skyddas av reglerna i personuppgiftslagen (1998:204).

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.
 
  © 2017 Jure AB