Ds 2017:15 Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar - 9789138246047 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2017:15 Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar
   
 
Titel:Ds 2017:15 Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar
Utgivningsår:2017
Omfång:53 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246047
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:15
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Den 14 maj 2015 trädde rådets direktiv (EU) 2015/637 av den 20 april 2015 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och om upphävande av beslut 95/553/EG i kraft. Direktivet ska vara genomfört senast den 1 maj 2018.

För att genomföra direktivet föreslås i denna promemoria att lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd (2003:491) och lagen om konsulära katastrofinsatser (2010:813) ändras på så sätt att unionsmedborgare och deras familjemedlemmar omfattas av det konsulära skyddet på samma villkor som svenska medborgare.
 
  © 2017 Jure AB