Ds 2017:16 Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift - 9789138246085 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2017:16 Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift
   
 
Titel:Ds 2017:16 Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift
Utgivningsår:2017
Omfång:47 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246085
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:16
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att möjligheten att genomföra arbetsplatsinspektioner utökas.

Polismyndigheten ges möjlighet att göra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har personer anställda i strid mot utlänningslagens bestämmelser. Inspektionerna ska rikta sig mot arbetsgivaren. Inspektionerna ska baseras på en riskbedömning i enlighet med EU:s direktiv 2009/52 om sanktioner mot arbetsgivare. Det föreslås också att den särskilda avgiften som arbetsgivare kan åläggas att betala för att de har en utlänning anställd som saknar rätt att vistas och arbeta i Sverige ska höjas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.
 
  © 2017 Jure AB