Redovisning i bostadsrättsföreningar av Lundén Björn - 9789176950630 - Jure bokhandel

 

 
 
Redovisning i bostadsrättsföreningar
– bokföring och bokslut i en bostadsrättsförening
   
 
Författare:Lundén Björn
Titel:Redovisning i bostadsrättsföreningar – bokföring och bokslut i en bostadsrättsförening
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:253 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176950630
Ämnesord:Fastighetsrätt , Skatterätt , Ekonomi

Pris: 396 SEK exkl. moms

 

REDOVISNING I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR är en oumbärlig hjälp för dig som gör löpande bokföring och bokslut i en bostadsrättsförening. Boken är uppdaterad med nya K2-reglerna (BFNAR 2016:10).

REDOVISNING I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR är en praktisk handbok för dig som sköter redovisningen eller är revisor i en bostadsrättsförening. Boken behandlar både den löpande redovisningen och hur man upprättar en årsredovisning. I en bostadsrättsförening finns många fallgropar när det gäller redovisningen, boken visar hur du undviker dem.

Bokföringsnämnden kommit med en reviderad version av K2-reglerna. BFNAR 2016:10, K2 – Årsredovisning i mindre företag ersätter K2 – Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar och innebär stora förändringar. Detta finns med i den här upplagan tillsammans med ett exempel på årsredovisning gjort efter de nya bestämmelserna.

Bokens avslutande del innehåller ett stort antal exempel på hur du konterar olika affärshändelser som förekommer i en bostadsrättsförening. Sist finns en förkortad version av kontoplanen FastBAS.

Ur innehållet:

- Föreningens ekonomi
- Eget kapital
- Inre fond
- Yttre fond
- Underhållsplanen och årsavgiften
- Budget
- Löpande redovisning
- Avstämning
- Arkivering
- Bokföringsprogram
- Årsredovisning
- Nya K2-reglerna (BFNAR 2016:10)
- Tilläggsupplysningar
- Förvaltningsberättelse
- Revision
- Konteringsexempel bilda förening
- Konteringsexempel insatser och avgifter
- Konteringsexempel inre och yttre fond
- Konteringsexempel huset
- Konteringsexempel anställda
- Konteringsexempel finansiering
- Konteringsexempel skatt
- Konteringsexempel övriga transaktioner
- Kontoplan
 
  © 2017 Jure AB