SOU 2017:61 Villkorlig frigivning - 9789138246436 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:61 Villkorlig frigivning
– förstärkta åtgärder mot återfall i brott
   
 
Titel:SOU 2017:61 Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott
Utgivningsår:2017
Omfång:314 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246436
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Frigivningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:61
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Har haft i uppdrag att överväga förstärkta återfallsförebyggande åtgärder efter villkorlig frigivning och utredningen föreslår bland annat:

- Skärpta regler om övervakning för dömda som avtjänar straff överstigande tre år.
- Vissa förändringar när det gäller de särskilda föreskrifterna som kan meddelas den frigivne, till exempel ökade möjligheter att föreskriva drogtester.
- En möjlighet att kontrollera efterlevnaden av meddelade föreskrifter genom elektroniska hjälpmedel.
- Ökade möjligheter att förverka villkorligt medgiven frihet om den frigivne inte sköter sig under övervakningen.

Utredningen anser att nackdelarna med en ordning som innebär att det ska vara möjligt att skjuta upp den villkorliga frigivningen på grund av risk för återfall i brott inte uppväger intresset av samhällsskydd i dessa fall. I enhetlighet med sitt uppdrag lämnar utredningen ändå förslag som innebär att den villkorliga frigivningen i vissa fall ska kunna skjutas upp på grund av risken för att den dömde begår nya brott.
 
  © 2017 Jure AB