SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016 - 9789138246443 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016
   
 
Titel:SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016
Utgivningsår:2017
Omfång:44 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246443
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kärnavfallsrådet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:62
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 189 SEK exkl. moms

 

Sammantaget anser Kärnavfallsrådet att den forsknings- och utvecklingsverksamhet som beskrivs i 2016 års Fud-program inte i alla avseenden uppfyller de krav på forskningsverksamheten som föreskrivs enligt 11 § kärntekniklagen. Det finns avsnitt i Fud-programmet som behöver förtydligas och forskning som behöver genomföras för att visa att forsknings- och utvecklingsverksamheten möjliggör säker avveckling och slutförvaring.

Kärnavfallsrådet rekommenderar regeringen att uppmana SKB att i samband med den fortsatta forskningsverksamheten genomföra bl.a. följande åtgärder:

- att SKB framöver gör Fud-programmet mer allsidigt och tydligt. Framför allt bör omfattningen av forskningsprogrammen framgå genom tidsplan och budget. Val av samarbetspartners bör också beskrivas och motiveras tydligare.
- att SKB åtgärdar de brister Kärnavfallsrådet beskriver i kapitel 3 senast inför Fud-program 2019 även om regeringen skulle komma att ge tillstånd till ett slutförvar för använt kärnbränsle. Det är särskilt angeläget att säkerhetsrelaterad forskning när det gäller de tekniska barriärerna planeras och genomförs snarast.
- att fortsatt forskning ska finnas med i Fud-programmet även om en verksamhet får tillstånd.
 
  © 2017 Jure AB