Prop. 2016/17:204 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa - 201617204 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:204 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
   
 
Titel:Prop. 2016/17:204 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Utgivningsår:2017
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617204
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:204
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa trädde i kraft den 1 december 2013. Lagen är tidsbegränsad och lagens giltighetstid har förlängts en gång. Lagen gäller nu till och med den 31 december 2017. I avvaktan på en utredning som ska föreslå långsiktiga regleringar av forskningsdatabaser bör lagen fortsätta att gälla till dess att ny lagstiftning kan ersätta den tillfälliga lagen.

Lagen föreslås gälla till och med den 31 december 2020.
 
  © 2017 Jure AB