Regeringens skrivelse 2016/17:140 2017 års redogörelse för företag med statligt ägande - 201617140 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2016/17:140 2017 års redogörelse för företag med statligt ägande
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:140 2017 års redogörelse för företag med statligt ägande
Utgivningsår:2017
Omfång:119 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617140
Serie:Propositioner nr. 2016/17:140
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande och för verksamheten i de bolag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2016/17. I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs i Svenska skeppshypotekskassan, Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden.
 
  © 2017 Jure AB