Prop 2016/17:219 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna - 201617219 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop 2016/17:219 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
   
 
Titel:Prop 2016/17:219 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Utgivningsår:2017
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617219
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:219
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i lagen om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna. Ändringarna ger möjlighet att behandla ytterligare uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB