Prop 2017/18:29 Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige - 201718029 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop 2017/18:29 Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige
   
 
Titel:Prop 2017/18:29 Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige
Utgivningsår:2017
Omfång:44 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718029
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:29
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige.

Lagen ska gälla när evakuerade människor kommer till Sverige i samband med en konsulär katastrofinsats.

Lagen ska göra det lättare för den kommun i Sverige, dit de evakuerade kommer, att ge stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. Mottagandet blir på så sätt mer effektivt.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.
 
  © 2017 Jure AB