Bostadshyresavtal i praktiken av Larsson Nils, Synnergren Stieg, Wahlström Christina - 9789139116035 - Jure bokhandel

 

 
 
Bostadshyresavtal i praktiken
   
 
Författare:Larsson Nils , Synnergren Stieg , Wahlström Christina
Titel:Bostadshyresavtal i praktiken
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:336 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116035
Ämnesord:Fastighetsrätt , Hyra och annan nyttjanderätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 617 SEK exkl. moms

 

Bostadshyresavtal är avtal som avser upplåtelser av hus eller delar av hus som helt eller till en inte oväsentlig del ska användas som bostäder.

Bostadshyresavtal i praktiken är en koncentrerad handledning som lättillgängligt beskriver olika situationer som hyresgäster och hyresvärdar ställs inför samt vilka regler som då gäller.
Här behandlas bl.a. följande frågor: Vad är ett bostadshyresavtal? Måste hyresgästen flytta när avtalet blir uppsagt? När kan man begära prövning av hyran? När har make eller sambo rätt att överta hyresrätten? När har man rätt att överlåta eller byta hyresrätten? Hur ska bostadshyresavtal skrivas? Vad gäller beträffande skador och störningar?

Boken innehåller även rättsfall och formulär för avtal och uppsägningar m.m. Särskilda avsnitt finns också om lagen om uthyrning av egen bostad,
blockhyresavtal, störande hyresgäster, kooperativ hyresrätt, underhyresgästens ställning, viss annan lagstiftning som har påverkan på hyresförhållandet och avtalsrättsliga specialfrågor.
 
  © 2017 Jure AB