Prop. 2017/18:45 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor - 201718045 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:45 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor
   
 
Titel:Prop. 2017/18:45 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor
Utgivningsår:2017
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718045
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:45
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen).

Förslagen innebär att de sex regionala etikprövningsnämnderna ska avvecklas och att etikprövning av forskning som avser människor i stället ska hanteras av en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Syftet är att öka effektiviteten och skapa en mer enhetlig tillämpning av regelverket.
 
  © 2017 Jure AB