SOU 2017:99 Effektivare energianvändning - 9789138247211 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:99 Effektivare energianvändning
   
 
Titel:SOU 2017:99 Effektivare energianvändning
Utgivningsår:2017
Omfång:388 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247211
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om energisparlån
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:99
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Reder ut förutsättningarna inklusive det samhällsekonomiska motivet för att införa statliga energisparlån i Sverige. Syftet är att få till stånd en ökad energieffektivisering i bebyggelsen. Utredaren analyserar också behovet av ett statligt finansierat energisparlån i Sverige och beaktar budgetlagens bestämmelser om statlig kredit-och garantigivning.

Vidare analyseras:

- bebyggelsens potential för energieffektivisering,
- energipolitiska målsättningar och styrmedel

Utredningens analyser har lett till att den har stannat för att särskilja och utförligare beskriva sex alternativa möjligheter till statliga stimulanser för energieffektiviserande åtgärder i det svenska bostads- och fastighetsbeståndet:

- Ett statligt lån, där staten svarar för såväl upplåning som utlåning
- Ett statligt lån av tysk modell
- En statlig kreditgaranti utan subventionsinslag
- En statlig kreditgaranti med energisparstöd
- Ett energisparstöd med sedvanlig finansiering på kreditmarknaden
- Alternativa utformningar av ROT-avdraget
 
  © 2017 Jure AB