Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2017-18 Nr 2 - JT171802 - Jure bokhandel

 

 
 
Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2017-18 Nr 2
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2017-18 Nr 2
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2017
Omfång:282 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT171802
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2017/18:2
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Processrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 282 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

- Om allmänna skadeståndsrättsliga principer
Bertil Bengtsson

- Inställd huvudförhandling – Vad utgör nya viktiga skäl i 43:2 RB?
Oskar Gentele

- Stegvis och argumentationsvis uppbyggda prejudikat samt negativa rättsgrundsatser
Lars Heuman

- Corporate Social Responsibility – en marknadsrättslig fråga?
Hajo Michael Holtz

Expertgranskad artikel

- Något om bevis och bevisupptagning vid prövning av frågor om säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 1–4 §§ rättegångsbalken – Del 2
Oskar Andrews, Fredrik Elmér

- Är det sant att lekmannadomare påverkas av juridiskt irrelevanta omständigheter, men inte juristdomare?
My Pettersson, Christian Dahlman, Farhan Sarwar

Rättsfall

- En hyresgästs rörelseskada – tillämpning av det indirekta besittningsskyddet
Amelia Krzymowska

- 36 § avtalslagen som universalverktyg mot friskrivningar och ansvarsbegränsningar
Jori Munukka

- Kan ett fordon som försatts i rörelse på grund av brand anses vara i trafik?
Marcus Radetzki

- När ”inträffar” en ren förmögenhetsskada?
Jessika van der Sluijs

- Ömsesidigt regressansvar mellan tredjemanspantsättare och proprieborgensmän – men vad gäller för s.k. medlåntagare?
Alexander Unnersjö

Skiljedomsrätt

- The Role of Secretaries to Arbitral Tribunals
Gustaf Möller

Recension

- Helene Andersson, Dawn Raids under Challenge. A study of the European Commission’s Dawn Raid Practice in Competition Cases from a Fundamental Rights Perspective, Doctoral Thesis in European Law at Stockholm University, 2017, 486 s.
Caroline Heide-Jørgensen

- Erik Björling, Rättstillämpningens tystnad – En rättsvetenskaplig narratologisk studie om argumentation och rättsliga uttryck inom civilprocessen (ak. avh.), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2017, 390 s.
Johanna Niemi

- Stanley Greenstein, Our Humanity Exposed: Predictive Modelling in a Legal Context, Doctoral Thesis in Law and Information Technology at Stockholm University, 2017, 500 s.
Dan Jerker B. Svantesson

- Ann Numhauser-Henning (ed.), Elder Law – Evolving European Perspectives, Edward Elgar, Cheltenham (UK), Northampton (USA), 2017, 404 s.
Jaan Paju

Debatt

- Tillåtande av olovlig körning (grovt brott) eller medhjälp till olovlig körning (grovt brott)?
Peter Borgström

- Något om häktning på grund av kollusionsfara
Niklas Dahlgren, Jens Lindborg

- Offentlig upphandling och sekretess
Peter Savin, Malin Kulander

- Kan man lita på e-legitimationen? Om missbruk av urkund i den digitala miljön
Mikael Westberg, Per Furberg

- Ett äganderättsligt perspektiv på förslaget om rörelseresultatbegränsning (vinstbegränsning) för vissa näringsidkare
Karin Åhman
 
  © 2017 Jure AB