Ds 2017:65 Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden - 9789138247365 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2017:65 Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden
   
 
Titel:Ds 2017:65 Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden
Utgivningsår:2017
Omfång:40 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247365
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:65
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I departementspromemoria föreslås att bestämmelser om offentlighet vid Sametingets sammanträden ska tas in i sametingslagen (1992:1433). Att ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträden i plenum och också har rätt att visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse föreslås också bli reglerat i sametingslagen.

Vidare föreslås en särskild lag om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i Sametinget. Den omfattar både Sametingets plenum samt sammanträden i styrelsen och i nämnderna. Den är uppbyggd på samma sätt som lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting. Slutligen föreslås en komplettering i lagen (1980:578) om ordningsvakter så att det även av den lagen framgår att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroller i Sametinget.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB