Regeringens skrivelse 2017/18:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet - 201718070 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Utgivningsår:2017
Omfång:7 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718070
Serie:Propositioner nr. 2017/18:70
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redogör regeringen för resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som genomförts 2016. Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB