Regeringens skrivelse 2017/18:68 Riksrevisionens rapport om samisk utbildning - 201718068 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:68 Riksrevisionens rapport om samisk utbildning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:68 Riksrevisionens rapport om samisk utbildning
Utgivningsår:2017
Omfång:97 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718068
Serie:Propositioner nr. 2017/18:68
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Samisk utbildning – dags för en omstart (RIR 2017:15).
 
  © 2017 Jure AB