Regeringens skrivelse 2017/18:52 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2016 och 2017 - 201718052 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:52 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2016 och 2017
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:52 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2016 och 2017
Utgivningsår:2018
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718052
Serie:Propositioner nr. 2017/18:52
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogörs för verksamheten i Internationella valutafonden (IMF) 2016 och 2017. I skrivelsen redovisas också regeringens prioriteringar för arbetet i institutionen.

Skrivelsen behandlar IMF:s övergripande roll i den globala ekonomin, institutionens arbete med att övervaka och analysera den globala och regionala ekonomiska utvecklingen samt dess arbete med finansiell och monetär stabilitet. Vidare redogörs för IMF:s utlåning och resurssituation samt för medlemmarnas inflytande i och styrning av institutionen. Avslutningsvis redogörs för den förväntade inriktningen på IMF:s verksamhet under de närmaste åren.
 
  © 2017 Jure AB