SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 - 9789138247556 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018
– Beslut under osäkerhet
   
 
Titel:SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 – Beslut under osäkerhet
Utgivningsår:2018
Omfång:144 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247556
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:8
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Del 1 handlar om beslut under osäkerhet. Regeringen ska framöver fatta beslut om ett slutförvar för använt kärnbränsle och det kommer att fattas under osäkerhet. Det i sig är inget ovanligt för regeringen utan görs hela tiden på olika områden, men det är däremot ett ovanligt komplicerat projekt. Rådet ger utifrån sin tvärvetenskapliga sammansättning några exempel på olika områden med osäkerheter och resonerar kring hur det går att hantera och förhålla sig till osäkerheter i beslutsfattande, såväl i allmänhet som när det gäller ett beslut om ett slutförvar för använt kärnbränsle i synnerhet.

Rapportens andra del innehåller en rapportering om rådets arbete och en kort beskrivning om vad som hänt på kärnavfallsområdet i Sverige under 2017. Mycket har hänt under året, exempelvis när det gäller tillståndsprocessen för använt kärnbränsle, tillståndsprocessen om utbyggnad för Slutförvaret för kortlivat avfall (SFR) och när det gäller finansieringsfrågor.

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som har i uppdrag att ge regeringen råd i frågor om använt kärnbränsle, kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar.
 
  © 2017 Jure AB