Prop. 2017/18:115 Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar - 201718115 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:115 Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
   
 
Titel:Prop. 2017/18:115 Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Utgivningsår:2018
Omfång:140 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718115
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:115
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar.

EU:s dataskyddsförordning, som ska börja tillämpas den 25 maj 2018, är direkt tillämplig i Sverige. Förordningen kräver dock att svenska författningar anpassas för att säkerställa både att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen. I propositionen finns förslag till anpassningar av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till dataskyddsförordningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.
 
  © 2017 Jure AB