Samfälligheter av Österberg Tommy - 9789139116462 - Jure bokhandel

 

 
 
Samfälligheter
– Handbok för samfällighetsföreningar
   
 
Författare:Österberg Tommy
Titel:Samfälligheter – Handbok för samfällighetsföreningar
Upplaga:12 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:230 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116462
Ämnesord:Fastighetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 547 SEK exkl. moms

 

Samfälligheter ger på ett lättöverskådligt sätt information och vägledning vid förvaltning av gemensamhetsanläggningar såsom vägar, gårdar, parkeringsplatser, vatten- och avloppsanläggningar, gemensamma trappuppgångar, sopanordningar och andra samfälligheter samt servitut.

Samfälligheter ger bl.a. svar på följande frågor:
- Hur bildar man en samfällighetsförening?
- Hur bestäms vad en samfällighetsförening får syssla med?
- Hur ska styrelsen bedriva sitt löpande arbete?
- Hur leder man bäst en föreningsstämma?
- Vilka ekonomiska regler gäller?
- Vilka skatteregler finns?
- Vilka försäkringar behövs?
- Hur avgörs tvister mellan delägarna om förvaltningen?

Dessutom har boken ett avsnitt som redogör för intressanta rättsfall som visar hur domstolarna har hanterat tvister av skilda slag.

Samfälligheter är i första hand tänkt som ett hjälpmedel för en samfällighetsförenings styrelseledamöter och medlemmar, men även för andra som kommer i kontakt med samfälligheter.

Den tolfte upplagan av Samfälligheter har uppdaterats så att lagtext och tillämpningsfrågor, som uppkommit i det praktiska arbetet eller som har avgjorts av domstolarna, är aktuella till den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB