Prop. 2017/18:112 Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning - 201718112 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:112 Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning
   
 
Titel:Prop. 2017/18:112 Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning
Utgivningsår:2018
Omfång:134 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718112
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:112
Ämnesord:IT-rätt , Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning.

En ny lag om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador föreslås. Den nya lagen bidrar till
öppenhet och förutsebarhet i verksamheten.

Det föreslås också anpassningar till EU:s dataskyddsförordning av registerlagarna för Arbetsförmedlingen, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

I den arbetsmarknadspolitiska verksamheten föreslås även en förlängd
gallringstid från två till tre år i syfte att underlätta återinträde i arbetsmarknadspolitiska program. Ändringen innebär att personuppgifter ska gallras så fort de inte längre behövs i verksamheten, dock senast efter tre år.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.
 
  © 2017 Jure AB