Prop. 2017/18:133 En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde - 201718133 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:133 En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde
   
 
Titel:Prop. 2017/18:133 En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde
Utgivningsår:2018
Omfång:141 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718133
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:133
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa lagstiftningen inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde till EU:s nya dataskyddsförordning. Lagförslagen innebär i huvudsak att hänvisningar till personuppgiftslagen (1998:204) tas bort eller ersätts av hänvisningar till EU:s dataskyddsförordning, i ett fall även till den lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning som föreslås i propositionen 2017/18:105 Ny dataskyddslag.

Lagförslagen innebär även att kompletterande upplysningar införs i vissa bestämmelser, att lydelsen av vissa rubriker ändras och att en överklagandehänvisning tas bort. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, samma dag som dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.
 
  © 2017 Jure AB