Prop. 2017/18:137 Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor - 201718137 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:137 Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor
   
 
Titel:Prop. 2017/18:137 Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor
Utgivningsår:2018
Omfång:102 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718137
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:137
Ämnesord:Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att Sparbankernas säkerhetskassa ska upplösas
vid utgången av 2018 genom likvidation, att det införs en utökad
föreskriftsrätt i fråga om kreditinstituts kreditprocess och jävskrediter
samt att det görs vissa ändringar i regelverket om krishantering.
Förslagen innebär att det införs en ny lag, lagen om upplösning av
Sparbankernas säkerhetskassa.

Genom den nya lagen upphävs lagen om sparbankernas säkerhetskassa och kungörelsen med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 om sparbankernas säkerhetskassa. Det föreslås också ändringar i sparbankslagen, lagen om medlemsbanker, lagen om insättningsgaranti, inkomstskattelagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse, aktiebolagslagen, lagen om värdepappersmarknaden, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.
 
  © 2017 Jure AB