Prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter - 201718156 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter
   
 
Titel:Prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter
Utgivningsår:2018
Omfång:408 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718156
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:156
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår i propositionen att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter. De flesta av de nuvarande bestämmelserna förs över till den nya lagen. I propositionen föreslår regeringen även åtgärder som ska minska användningen av tobak.

Regeringen föreslår att bara den som har tillstånd får driva detalj- och partihandel med tobak.

Rökförbud vidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus: bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus, inhägnade platser för idrott och lek.

Rökförbudet vidgas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning med mera.

Kommersiell marknadsföring av tobak försvinner i affär. Att visa upp förpackningar blir dock fortsatt tillåtet.

I propositionen lämnar regeringen förslag på genomförande av tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning.

Regeringen föreslår att förpackningar med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2019, förutom bestämmelserna om spårbarhet och märkning som förslås träda i kraft den 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak och den 20 maj 2024 för andra tobaksvaror.
 
  © 2017 Jure AB