Regeringens skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen - 201718075 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen
– åtgärder under 2017
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017
Utgivningsår:2018
Omfång:323 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718075
Serie:Propositioner nr. 2017/18:75
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen. Redovisningen omfattar huvudsakligen åtgärder under tiden 1 januari–31 december 2017. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar.
 
  © 2017 Jure AB