Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2017-18 Nr 3 - JT171803 - Jure bokhandel

 

 
 
Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2017-18 Nr 3
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2017-18 Nr 3
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2018
Omfång:234 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT171803
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2017/18:3
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 234 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

Artikel

- Större perspektiv och kritiskt förhållningssätt i juristutbildningen
Jonas Ebbesson, Jessika van der Sluijs

- Offshore-leveranser till den norska petroleumindustrin – En översikt av regler och standarder
Joakim Forsberg

- Ostridiga handlingar i civilprocessen
Oskar Gentele

- Polishunden
Annika Norée

Expertgranskad artikel

- Fel beteende – Om normer och värderingar vid tillämpningen av ”annat socialt nedbrytande beteende”, 3 § LVU
Marcus Agnafors, Violetta Altamirano Ponce, Miran Kakaee

- Bristande arbetsprestationer och arbetstagares rätt till kompetensutveckling
Carin Ulander-Wänman

Rättsfall

- Det kriminaliserade området för sexuellt ofredande – kroppslig och abstrakt integritet
Ulrika Andersson, Linnea Wegerstad

- Konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelser. För hur lång tid kan de vara tillåtna?
Ulf Bernitz

- Domsrätt över personlighets­kränkningar på internet
Michael Bogdan

- Om skuldsanering och skadestånd på grund av brott – Skuldsanering efter mordbrand?
Mikael Mellqvist

- Beskattning av styrelseledamöters arvoden
Peter Melz

Skiljedomsrätt

- Skiljeklausuler och utomobligatoriska skadeståndsanspråk – Piercing the Contractual Veil?
Stina Bratt

- Skiljeklausuler och utomobligatoriska anspråk
Patrik Schöldström

- Dissenting opinions and why they should be tolerated
Christer Söderlund

Recension

- Håkan Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten (Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer, bok II.), Iustus förlag, Uppsala 2013, 513 s. – Ersättningsproblem i skadeståndsrätten. (Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer. Bok III.), Iustus förlag, Uppsala 2017, 1188 s.
Bertil Bengtsson

- Christian Bredtoft Guldmann, Bestikkelse og korruption, Jura og compliance, Karnov Group, Köpenhamn 2017, 319 s.
Claes Sandgren

- Nils Jareborg, Gastronomiska anteckningar, Juridiska fakulteten i Uppsala, Iustus förlag, Uppsala 2017, 229 s.
Peter Melz

- Livia Johannesson, In Courts We Trust. Administrative Justice in Swedish Migration Courts (ak.avh.), Stockholm Studies in Politics 171, Stockholm 2017, 226 s.
Rebecca Thorburn Stern

- Ylva Larsson och Nils-Bertil Morgell, Skatteverket som borgenär, Wolters Kluwer, Stockholm 2016, 219 s.
Mikael Mellqvist

- Magnus Strand, The Passing-On Problem in Damages and Restitution under EU Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK), Northamton (USA) 2017, 436 s.
Jane Reichel

Debatt

- Reformbehov inom insolvensrätten
Hans Andersson, Lars-Henrik Andersson

- Överlåtelseförbud är lagfartshinder – HD har skapat ett behov av lagändring
Jori Munukka
 
  © 2017 Jure AB