Prop. 2017/18:150 Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd - 201718150 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:150 Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd
   
 
Titel:Prop. 2017/18:150 Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd
Utgivningsår:2018
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718150
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:150
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår i propositionen att efterlevandestöd ska få lämnas retroaktivt för högst sex månader före ansökningsmånaden, i stället för som med nuvarande regler för högst två år. Förslaget innebär alltså en förkortning av den retroaktiva tiden.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 med vissa övergångs-bestämmelser.
 
  © 2017 Jure AB