Prop. 2017/18:106 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre - 201718106 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:106 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
   
 
Titel:Prop. 2017/18:106 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
Utgivningsår:2018
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718106
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:106
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det ska bli enklare för kommunerna att erbjuda hemtjänst till äldre personer. Syftet med förslaget är att ge de kommuner som så önskar möjlighet att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt och med större utrymme för delaktighet och självbestämmande.

Man ska i större utsträckning kunna välja vad man vill ha för hjälp. Förenklat beslutsfattande föreslås kunna användas när det gäller bistånd i form av service och personlig omvårdnad. Det är frivilligt för kommunerna att införa förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Även om en kommun inför förenklat beslutsfattande kommer möjligheten att ansöka om bistånd på vanligt sätt att finnas kvar.

Enligt förslaget ska den nya bestämmelsen träda ikraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB