Prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden - 201718164 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden
– en strategi för de statliga insatserna
   
 
Titel:Prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna
Utgivningsår:2018
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718164
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:164
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en nationell strategi för den kommunala kulturskola. Strategin innehåller ett nationellt mål för statens insatser som syftar till att bland annat främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning.

I propositionen föreslås ett nationellt mål för de insatser som går till den kommunala kulturskolan. Insatserna ska bidra till:

- att tillgänglighet och jämlikhet främjas,
- ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck,
- hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade undervisningen, och
- god kompetensförsörjning.

För att nå det nationella målet presenterar regeringen flera satsningar som består av stöd till nationell samordning, bidrag för utveckling och stöd till förbättrad kompetensförsörjning.
 
  © 2017 Jure AB